Trash

Hôm nay vẽ một nữ nhân, tên Diệp Ly. Thịnh thế đích phi của Phượng Khinh. Rất thích bộ này.